SPECT scanning af hjernen på førende private klinikker.
Få evalueret hjerneaktiviteten på kun 20 min. Få afdækket mindre skader med præcis 3-hovedet scanner.

Hvad er SPECT?

En SPECT scanning (single-photon emission computerized tomography) bruges til at se på organernes funktion. SPECT scanning af hjernen bruges til at afdække, hvilke områder, der har for høj eller for lav aktivitet.

Ved SPECT scanning af hjernen bruges et radioaktivt stof, et specialkamera og software til at skabe 2D- og især 3D-billeder af hjernen. Efter undersøgelsen er stoffet ude af kroppen, og scanningen giver ikke mere stråling end en omfattende røntgenundersøgelse.

Foto: I en tre-hovedet-SPECT scanner er scanningstiden reduceret til kun at vare 15-20 minutter. Dermed er det lettere for børn at ligge stille.

En 3 hovedet SPECT scanner kan lave en præcis scanning af hjernen på blot 15-20 min

Hvad kendertegner en SPECT hjernescanning

Hvor MR og CT viser fysiske strukturer inde i hjernen, producerer en SPECT scanning billeder, der viser aktiviteten forskellige steder i hjernen. En SPECT scanning af hjernen afslører, hvor der er lokal overaktivitet og underaktivitet (1a). Den viser også hvordan blodet flyder i hjernen.
En mild traumatisk hjerneskade ses som lav aktivitet lokalt på det skadede område. Uden SPECT kan mennesker, efter en hjernerystelse, efterlades uden hjælp eller med forkert hjælp.

Figur: Skader set som lav aktivitet omkring hjernestammen og venstre tindinge-lap. SPECT scanning giver stor indsigt i mindre hjernetraumer, som ikke kan opnås med symptomatisk evaluering alene.

Kommentar: “Hullerne” på billedet af hjernen er ikke fysiske huller. De er områder i hjernen med lav hjerneaktivitet, målt som blodgennemstrømning.

SPECT scanning af hjernen: Underaktivitet efter hjernerystelse ses her på frontal-lap, venste tindinge-lap og omkring hjernestammen.

Det mest bemærkelsesværdige fund med SPECT hjerne-scanninger indtil videre:

SPECT scanning af hjernen kan nu bruges til at se forskel på små, fysiske hjerneskader (mTBI) og posttraumatisk stress-syndrom.

To forskningsundersøgelser, udgivet i 2015, af forskere fra bl.a. UCLA, undersøgte i alt 20746 patienter og viste, at de to tilstande kan skelnes fra hinanden med meget høj nøjagtighed, ved hjælp af SPECT-billeddannelse. Læs artiklerne (5a, 5b).


Denne præstation blev anerkendt af
Discover Magazine som nr. 19 af de 100 bedste idenskabelige nyheder i 2015.

Undersøgelsen vil hjælpe mennesker med en eller begge af disse tilstande til at få den rigtige terapi.

Er SPECT eksperimentel eller evidensbaseret?

Dagene er forbi, hvor SPECT blev betragtet som eksperimentelt.

 1. Society of Nuclear Medicine og European Association of Nuclear Medicine har anerkendt SPECT som et værdifuldt diagnostisk og prognostisk værktøj til TBI (tidlig hjernerystelse og kronisk skade).
 2. American College of Radiology anbefaler SPECT til at diagnosticere symptomatisk traumatisk hjerneskade, hvis der ikke er fund på CT- og/eller MRscanning.
 3. Et review har fundet evidens for brug af SPECT scanning til mild traumatisk hjerneskade, mTBI (6).

Med andre ord.: SPECT scanning virker helt sikkert som diagnoseværktøj til mindre hjerneskader.

Hvad du kan forvente af en SPECT scanning af hjernen

Via special-aftale med fordel via REbrain Clinic får du på privat klinik udført 2 scanninger over to dage:

 1. En passiv scanning, hvor du næsten sover, mens du får en lille radioaktiv mængde stof (traceren) ind i blodet via et kateter
 2. En aktiv scanning, hvor du laver en digital “fokus-test” i et mørkt rum, mens du får traceren ind i blodet via et kateter

På dagen for scanning indtages ikke mad, kosttilskud eller medicin, som påvirker blodgennemstrømningen. Ingen spisning 1 time før scanningen. Du får en praktisk guide.

Traceren er ude af kroppen efter 3 ½ time.

SPECT scanning af hjernen bliver brugt til at diagnosticere følgende tilstande

SPECT scaninng af hjernen ordineret for afdækning af mild taumatisk hjerneskade
 • Traumatisk hjerneskade, inkl. mild traumatisk hjerneskade (1)
 • Skader på og andre problemer med skjoldbrugskirtlen.
 • PTSD (3a)
 • ADD/ADHD/kognitive problemer (3b)
 • Angst
 • Depression (3b, 3c)
 • Forstyrrelser på autism-spekteret
 • Tidlige symptomer på Alzheimer og andre typer af demens (3c)
 • Andre psykiatriske hjerneforstyrrelser

SPECT bliver også brugt:

 • I forskningen på multipel sclerose og andre neurodegenerative lidelser
 • Til andre organundersøgelser

Få lavet en SPECT hjernescanning

Når lægerne kan se din hjernes fysiske tilstand på en SPECT scanning,

danner det grundlag for meget præcis hjælp til både fysisk skade og psykisk lidelse.

Kontakt os nu
SPECT Konsensus m.m.
 • Tatsch K, Asenbaum S,  Bartenstein P, et al. European Association of Nuclear Medicine procedure guidelines for brain perfusion SPECT using (99m)Tc-labelled radiopharmaceuticals. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2002;(10):BP36-42.
 • Positron Emission Tomography in Canada 2015. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. https://www.cadth.ca/positron-emission-tomography-canada-2015.
 • Injury prevention and control: traumatic brain injury. Centers for Disease Control and Prevention website.