Få det bedre med behandling af samsyn
efter nakke-hjerneskade (1a,1b)

Hvad er symptomerne på synsproblemer?

Symptomerne på synsproblemer er trætte øjne, svimmelhed og hovedpine. I mere kroniske tilfælde af mild traumatisk nakke-/hjerne-skade har næsten alle synsproblemer.

Mange har problemer med at læse, og især skærmarbejde er trættende. Overbelastning skal undgås, og der skal sættes tid af til at hvile øjnene. Det glemmer mange, når de vender retur på job efter sygemelding, ofte på fuld tid fra start. Hvis du får hovedpine, kvalme og bliver svimmel af at læse, og kun kan koncentrer dig kortvarigt, bør du få lavet en funktionstest af dit syn.

Funktionstest før samsynstræning

Hvad er samsyn – og hvorfor er det vigtigt?

Begrebet “samsyn” omhandler den kendsgerning, at mennesker har to fremadrettede øjne, som skal arbejde så godt sammen, at vi har oplevelsen af at se med et midt-stillet øje (kyklop-syn). Ved samsynsproblemer følges øjnene ikke ad mod samme punkt. Dette kan være bagvedliggende årsag til problemer efter nakke-hjerne-skader.

Hvordan testes Samsyn?

Som et minimum skal testen indeholde:

  • Kortlægning af symptomer, hjælpemidler, alment helbred
  • Dybdesans og øjenmotorik: bevægelighed, skjult skelen, fusionskræfter
  • Brillestyrke og vurdering af fokuseringsevnens kvalitet
  • Belastningsevne
  • Udholdenhed i frit rum (hvad provokerer?)
  • Kendte WHO-lidelser indenfor syn afdækkes

Hvad er Samsynstræning?

Se PRIVATSYNs hjemmeside

Samsynstræning er valideret og effektivt

Vores samarbejdspartner, PRIVATSYN, arbejder evidensbaseret. De præsenterer os for forskningsresultater, som dokumenterer effekten af samsynstræning ved langvarige synsproblemer.

Se litteraturliste nederst.

Måske har du brug for farvede kontaktliner efter hjernerystelse

Som REbrain Clinic kunde får du rabat hos vores samarbejdspartner PRIVATSYN, og du kommer til med det samme udenom køen.

Rabat på

  • Funktionstest syn
  • Samsynstræning
  • Farvede linser (som fjerne de ubehagelige bølgelængder
Kontakt os nu for en samlet løsning
Funktionstest hos neuro optometrist inden samsynstræning

Forskning og Kilder: