QEEG og brainmapping

Hvad er QEEG?

For at forstå hvad en QEEG er, må vi starte med at beskrive hvad en EEG er. Et electroencephalogram (EEG) er en test, som måler den elektrisk aktivitet i hjernen, ved hjælp af små metalskiver (elektroder klistret på hovedet).

Helt konkret måles EEG-aktiviteten ofte med en hætte på hovedet som har 19 (24) elektroder. Elektroderne er fordelt på hætten, så et stort område af hjernen dækkes.

QEEG måling af hjerneaktivitet - med hætte og 19 elektroder på hovedet.
Hjernebølger, udskrift i forbindelse med QEEG måling

Ved EEG måles forskellige typer hjernebølger. Resultatet af et EEG er en udskrift med en række zigzag-mønstre og kurver.

Et QEEG laver en beregning over hvor meget elektricitet der kommer ud af de forskellige hjernebølger. Man deler hjernebølgerne op i 6 typer:

  • Delta-bølger – de mest langsomme, og som dominerer under dyb søvn og i koma
  • Theta-bølger – som er dominerende i grænsen mellem vågenhed og søvn
  • Alfa-bølger – som er dominerende under vågen tilstand med lukkede øjne og under meditation
  • SMR-bølger – som er forbundet med ro i kroppen, fordybelse, afslappet koncentration og kognitiv centrering
  • Beta-bølger – til koncentration, mental aktivitet og vågenhed
  • Høje beta-bølger – som ses ved årvågenhed og stress

Alle disse hjernebølgetyper hører til hver deres situation. Bliver mennesket mødt af en løve i en panisk situation, laver man normalt mange høje betab-ølger. Ved koncentration laver normalt fungerende mennesker beta-bølger. Hvis man i stedet producerer theta-bølger i situationer, som kræver koncentration og mental aktivitet, er det tegn på, at hjernen ikke fungerer som den skal. Det er sådan generelt set. Det er naturligvis sådan, at hjernen bruger forskellige områder til forskellige funktioner. Derfor måler man EEG 19 steder.

Tilsvarende er det f.eks. ikke hensigtsmæssigt at producere beta-aktivitet, når man skal sove. Da skulle man gerne sætte hjernen i alfa-aktivitet, som er hjernens tomgangsaktivitet, og gradvis falde ned i theta- og delta-aktivitet, så man til sidst falder i søvn. Ved overgangen til dyb søvn laves også næsten kun delta-bølger.

Hvordan laves QEEG?

Under EEG-måling med hætte på, opfanger et software-program elektriciteten fra hver af de 19 elektroder.

Q’et i QEEG står for ”quantify” eller mængden af elektricitet. Og netop det at man kan måle mængden af elektricitet og sammenligne med normalen, gør at man kan lave et kort over hjernen. Det hedder et brain map.

Hvad er et Brainmap?

Et brainmap er et slags landkort over hjernen med forskellige farveangivelser for mængden af aktivitet. Det er resultatet af en QEEG-måling.

Særlige Brainmaps, som er egnede til diagnose og hjernetræning

Institut for Hjernetræning anvender hele to databaser for at sikre, at din aktivitet holdes op mod normalen: Neuroguide-databasen og Loreta-databasen.

Ved hjælp af Neuroguide-databasen, sammenlignes EEG-aktiviteten og QEEG-et med en aldersbaseret database, som viser hvilke hjernebølgetyper som er normale, for høje eller for lave, og under hvilken elektrodeplacering. Her kan man f.eks. se, om man har for langsom aktivitet forrest i hjernen efter hjernerystelse.

I Loreta-databasen er EEG-aktiviteten omdannet til scannings-lignende billeder. Herigennem kan man se de dysfunktionelle områder i hjernen. F.eks. om den for høje delta-aktivitet over venstre temporallap stammer fra Amygdala. Det bruges til to ting:

  1. Diagnoser stillet af læger (vi henviser til læger, som har brugt dette gennem 30 år)
  2. Målretning af hjernetræning (målrettet de steder, hvor netop du har afvigelser i.f.t. normalen. Der stilles ingen diagnose.

QEEG brain mapping

QEEG bruges af læger til at stille diagnoser

På hospitaler og hos ambulante neurologer bruges et EEG for at kunne se neurologiske forstyrrelser. Det er ofte anvendt til diagnose af epilepsi og søvnforstyrrelser. I USA bruges derudover QEEG i psykiatrien og til at se om der er sandsynlighed for mindre hjerneskader eller for ADHD.

Til mindre hjerneskader, hvis der ikke er fund på CT/MR

QEEG, som sammenlignes med de to databaser, har mange fordele i forhold til en MR-scanning eller en CT-scanning. Mindre og mere diffuse skader, som f.eks. ses ved en hjernerystelse, kan ikke ses af disse scanninger. Derimod vil de kunne ses af funktionelle målinger som QEEG.

Generelt til afdækning, hvis der ikke er SPECT til rådighed

Et EEG/QEEG er en funktionel måling, hvor du måles under funktion, d.v.s. mens du laver noget. Har du brug for at kende din hjernefunktion, og kan du ikke få foretaget en funktionel-SPECT-hjerneaktivitets-scanning, er QEEG et alternativ til at undersøge hjernefunktionen.

Fordelen ved QEEG inden hjernetræning hos
”Institut for Hjernetræning”

Et QEEG BrainMap lavet på basis af Neuroguide-databasen og Loretta-databasen giver en meget mere præcis og effektiv hjernetræning. Af denne grund betaler du mere for hjernetræning hos Institut for Hjernetræning.

Her bliver neurofeedback-træningen holdt op mod QEEG-målingen/brainmap. Dermed sikrer man, at det kun er de frekvenser, (=bølgetyper) der er for lave, der bliver trænet op, og frekvenser (bølgetyper) der er for høje, der bliver trænet ned. Man sørger derfor for at træne de rigtige steder i hjernen.

På denne måde undgår man fejltræning og overstimulering. Dette gør de billigere steder ikke. Dette og den videnskabelige baggrund fra Roskilde Universitet, er årsagen til at REbrain Clinic har valgt netop Institut for Hjernetræning som sin partner.

Læs om hjernetræning