Hos REbrain Clinic tror vi, der er en vej ud af mørket

REbrain Clinic underviser dig i hjernens vigtige funktioner, altid relateret til tiltag du anbefales.

REbrain Clinic hjælper med relevant behandling
og optimering af hjernen

REbrain Clinic er grundlagt i 2020 af Marianne Sandberg ud fra et ønske om at hjælpe mennesker til en bedre hjernefunktion, især efter hjernerystelse, nakkeskader og mentale traumer. Mennesker, som ikke oplever at få tilstrækkelig hjælp i det etablerede sundhedssystem, som måske er blevet opgivet, men som ikke selv ønsker at give op.

REbrain Clinic står på to ben og tilbyder:
  1. Tværfaglig rehabiliterings rådgivning og hjælp til at finde nogle af de dygtigste specialister, læger og behandlere internationalt.
  2. Naturlige metoder til optimering af hjernen i individuelt intensivt forløb med REbrain metoden.


Rådgivningen har basis i videnskaben, metoderne praktiseres internationalt og baseres på Marianne Sandbergs:

  • 10 års forskning i neurobiologi, tværfaglig medicin, og nye metoder indenfor hjerne-rehabilitering – samt 3 års grundforskning i mikroorganismer af betydning for hjerne-tarm-forbindelsen.
  • Viden om, hvor man skal tage hen for bedre diagnoser og den nyeste videnskabeligt baserede behandling.
  • Erfaring fra eget internationale rehabiliterings-forløb.
  • Certificeret i USA i at rådgive i hjernesundhed.

REbrain metoden er rettet mod at finde ubalancer og rette dem; typisk med afprøvede metoder indenfor nyere forskningsområder.

REbrain Clinic samarbejder med nogle af de bedste og mest progressive specialister inden for undersøgelse og behandling af usynlige hjernelidelser i ind- og udland. De fleste er læger er på forkant med forskning og udvikling indenfor scanninger, diagnose-redskaber og behandlinger. Andre er universitetsuddannede videnskabsfolk, som har valgt cellebiologi, immunologi, tarm- og neurovidenskab som deres tilgang til naturlig behandling og kostvejledning.

Forskningssamarbejde

REbrain Clinic ønsker at indgå i praktiske, kliniske forskningssamarbejder i Danmark og byder derfor enhver dansk læge, psykolog, neurobiolog eller tarmforsker (mikrobiom og hjerne) velkommen til at lave forskning sammen med os. Gerne via den videnskabelige nonprofitorganisation WHIPCON.org.

Kun ved videnskabeligt samarbejde og måling af vores behandlingsresultater kan vi over tid skabe bevis for virkning (evidens). Metoderne skal gerne blive alment tilgængelige for danskere i fremtiden, og ikke som nu, kun for dem med den store pengepung.

Om stifteren

Stifter af REbrain Clinic, Marianne Sandberg, MSc, har forsket i tarmcelle-biologi (anaerob cellemetabolisme ~tarmbakterier). Hun har arbejdet med hjerneforsknings-litteratur gennem 10 år. Specialiseret og certificeret i USA, indenfor rådgivning i hjernesundhed. Uddannet og certificeret i Havening teknik® i USA. Hendes 5-årige uddannelse fra DTU, Technical University of Denmark, er indenfor kemi, mikrobiologi, bioteknologi, biokemi, fødevarer, cellebiologi, biologiske processer, immunologi, human-fysiologi.

I 2007 måtte Marianne Sandberg selv opgive at arbejde som følge af en hjernerystelse forårsaget af en sportsulykke. Da sundhedsvæsenet opgav at hjælpe hende, brugte hun de følgende 10 år på at rejse verden rundt for at finde nye metoder til helbredelse og sætte sig ind i den tilgængelige videnskabelige litteratur om nakke-hjerneskader og følgelidelser.

Med en kombination af mange forskellige behandlingsmetoder i ind- og udland lykkedes det Marianne Sandberg at blive raskmeldt og arbejdsdygtig igen i 2017. Nu med et stærkt ønske om at bruge sin oparbejdede viden og erfaring til at hjælpe andre i samme situation som hende selv. Du kan læse mere om Mariannes personlige historie og faglige baggrund her.

REbrain Clinic – Eksklusive Partnere

Vi er tre partnere under REbrain Clinic-paraplyen. Vi leverer en bred pakke til dig indenfor synstræning og CELLE- REHABILITERING med støtte til hjernen via hjernetræning og genoprettelse af ubalancer. Herunder, det du selv kan gøre med ”hjernerigtig kost, tarm og vagus”.

Hos os tre REbrain-partnere kommer du først i køen, får en bedre pris hos de andre og får koordineret din behandling ved at være kunde hos alle tre.

Du får rabat flere steder på dyre scanninger og lægebesøg. Mod et gebyr, hjælper vi dig med at komme forrest i køen på steder med ventelister. Vi opbygger løbende vores samarbejder i ind- og udland

Om partnerne:

Ann-Helen Pettersen, MSc, leder af Institut for Hjernetræning har arbejdet med hjernetræning i 20 år.

Finn Abildgård er neurooptometrist, ejer af PRIVATSYN og én af få i Danmark, der arbejder med samsyn efter internationale standarder.

Institut for hjernetræning logo

Læs mere her om hjernetræning:
QEEG brainmapping
EEG neurofeedback
Specialaftale og store fordele ved samlede forløb hos REbrain Clinic.
Hjemmeside

PRIVAT syn logo

Læs mere her om samsynstræning
efter hjernerystelse og piskesmæld :
Samsynstræning

Eksklusivaftale med besparelser til dig og først i køen ved samlede forløb hos REbrain Clinic.
Hjemmeside

REbrain Clinic logo

Læs mere her

1. Vi finder specialisterne
2. Finder dine manuelle behandlere
3. Støtter hjernen via tarm, celler og vagus
4. Koordinere tider, støtter tager med

Få hjælp nu

Kontakt os for indledende konsultation