Stifters historie

Marianne Sandberg: ”Når jeg tænker på antallet af små hjerneskader, der blev fundet, forundres jeg over at jeg overhovedet fik en lang universitetsuddannelse.”

Min historie startede helt tilbage, da jeg som toårig blev tabt på en trappe. Muligvis er jeg blevet mere uopmærksom end andre, for igennem min opvækst har jeg fået flere hjernerystelser – blandt andet i forbindelse med ridning. I 1998 et piskesmæld ved en trafikulykke. I 2007 en alvorlig hjernerystelse ved en sportsulykke. Det var dråben. Med tåget, ukoncentreret hjerne, kronisk træthed og nakkesmerter var jeg ude af stand til at passe et almindeligt arbejde. Faldt tidligt om hver aften. Sov ofte om dagen, men tvang mig selv til at motionere og malede. Det gav ro i hovedet.

Skaden var usynlig på CT- og MR-scanning. Der manglede en diagnose. Fandtes ikke behandling. Men jeg VILLE BARE IKKE GIVE OP.

Heldigvis havde jeg arbejdet med videnskabelige forskningsartikler før, så jeg vidste, hvordan jeg skulle undersøge, hvad der fandtes om min situation, sådan helt ned på celleplan. Så jeg begyndte at studere hjerner. I alt blev det til 1500 forskningsartikler indenfor mere end 10 lægelige specialer. Undervejs rejste jeg verden rundt for at prøve de nye behandlingsmetoder, som gav mening i forhold til forskningen.

I 2016 fandt jeg en klinik, som havde forsket i rehabilitering af hjerneskadede amerikanske NFL-fodboldspilllere. Det var en befrielse af få et scanningsbillede af mine hjerneskader. Endelig blev jeg taget seriøst. Den genopbyggende behandling hjalp mig retur på bare seks måneder. Siden 2017 har jeg været rask og skarp, hvis blot jeg hjernetræner indimellem og altid husker kosten. Har siden taget tre kortere uddannelser og arbejder nu fuld tid.

I taknemmelighed, over mine gradvise orbedringer, og fordi jeg ville gennemskue de videnskabelige sammenhænge, og for hjælpe andre til også at blive raske, grundlagde jeg i 2014 non-profit-videnskabs-organisationen WHIPCON.org, som har modtaget rådgivning af internationalt førende neuroscience forsker. Organisationen argumenterer for ny individuel behandling af hjerne-nakkeskader på grundlag af nye sammenhænge fundet med kunstig intelligens anvendt på neuroscience.

Jeg ville finde de ukendte fysiologiske og biologiske sammenhænge, som gjorde, at jeg overhovedet kunne blive rask. Er godt på vej. I dag har jeg gode forbindelser til læger og specialister mange steder i verden.

WHIPCON.org må ses som et langsigtet projekt.

i 2020 har jeg stiftet REbrain Clinic ApS for at hjælpe andre, som oplever problemer som følge af hjernerystelse, stress med mere – og for om muligt selv at kunne indgå i praktiske kliniske forskningssamarbejder. At ”få klinikken med”, er en retning, en overlæge på Rigshospitalet har opfordret mig til at søge mod. Som en start vil REbrain Clinic dokumentere andelen af mennesker, som kommer retur i job efter langtidssygemelding.

Vi skal bevise, at det kan lade sig gøre at blive rask med en bred individuel indsats.

Marianne Sandberg Læs om REbrain Clinic

Marianne Sandberg – uddannelse efter relevans

1990
Universitetsuddannelse: Civilingeniør K fra DTU, Technical University of Denmark 1990. Master of science (5 år), indenfor bioteknologi, biokemi, fødevarer, cellebiologi, biologiske processer, immunologi, human-fysiologi. Speciale og forskning indenfor anaerob cellemetabolisme (~tarmbakterier).

2017
Certificeret til og eksamineret i at undervise i hjernesundhed (brain health) efter undervisningsforløb: SPECT hjernescanning. Hjernesundhed og kost i forbindelse med mild traumatisk hjerneskade, ADHD, angst, depression og en række andre mentale tilstande. Faktorer af betydning for hjernefunktion: Vitaminer, fedtstoffer, hormoner, signalstoffer m.m. Sundhedsanvisninger baseret på 100.000+ patientundersøgelser. The Amen Clinics method (biological-psychological-social-spiritual) fastsætter indsatsen ift. resultat af hjernescanning, anamese og laboratorietests. Bestået eksamen med min. 85% er forudsætning for certificering og obligatorisk for alle læger, som underviser i brain health.

2020
Certificeret Havening Techniques® Practitioner 2020, havening.org. Traume-teknik opfundet af lægen Ronald Ruden, NYC, 2013.

Relevant erhvervserfaring, kronologisk. LinkedIn

2020-
Stifter REbrain Clinic ApS

2014-
WHIPCON.org Gennemgået 1500 originale forsknings-artikler relateret til neuroscience, nakke og hjerneskader og associerede lidelser. Søgt midler til forskning i mild traumatisk hjerne-nakkeskade.

1995-2001
Novo Nordisk. Programansvarlig for Internationalt Type 2 diabetes program. Videnskabelig information samt uddannelse for læger indenfor kost og anden behandling af diabetes og inflammatoriske tilstande.

Kongresser/faglig opdatering

2019
Digital Health World Congress, 2019, London.

2018
Society for Neuroscience, SFN 48th Annual Meeting, San Diego Nov 2018: International kongres.

2018
ILLADS Annual Conference, Chicago. Stor International konference om flåtbåren lidelse, hjernerystede som comorbiditet. Medlem af ILLADS. Infektioner er dog ikke del af REbrain Clinics arbejdsområde.

2017
“Brain SPECT Made Simple” January 2017. International conference, Amen Clinics.

2017
My iHealth, Stockholm

Relevant forskning (peer reviewed publications)

Ahring, B.K., Sandberg, M. & Angelidaki, I. Volatile fatty acids as indicators of process imbalance in anaerobic digestors. Appl Microbiol Biotechnol 43, 559–565 (1995). https://doi.org/10.1007/BF00218466 400+ citeringer

Sandberg, M., Ahring, B.K. Anaerobic treatment of fish meal process waste-water in a UASB reactor at high pH. Appl Microbiol Biotechnol 36, 800–804 (1992). https://doi.org/10.1007/BF00172198

Kommentar:

Forsøgene bag begge artikler er verdens første dokumentation af biomarkører for netop de mikrobiologiske processer, som også foregår i en mennesketarm (anaerobe). 30 år gamle videnskabelige undersøgelser med stor betydning for forståelse af tarmfunktionen. REbrain Clinic arbejder ud fra at støtte hjernen via tarmen og kosten. Se CELLE REHABILITERING “kost, tarm, celler, vagusnerve”