EEG neurofeedback:
Hjernetræning for et bedre liv

Hvorfor EEG neurofeedback?

 • Humør og mental velvære  
 • Opmærksomhed  
 • Concentration 
 • Indlæring 
 • Fokus 
 • Hukommelse  
 • Overblik  

Hvad er EEG-neurofeedback?

EEG-neurofeedback hører under adfærdsterapi. Det er en etableret træningsmetode til at træne hjerneaktivitet. Du træner med elektroder på hovedet, mens du ser en film eller en animation som du skal koncentrere dig om. Hvis du bruger hjernen korrekt (laver de rigtige hjernebølger), så bliver filmen ved med at køre, og hvis ikke, så stopper den.

Træningen går ud på, at du øves ind i en tilstand, hvor du bruger de dele af hjernen, der ikke fungerer optimalt på grund af din tilstand/skade, på en bedre og mere sund måde.

Videnskabelig metode

I Danmark har EEG-neurofeedback sit udspring på Københavns Universitet i 1990’erne med Dr. Erik Hoffmann. Fra ansættelse hos ham har Ann-Helen Pettersen, stifter af Institut for Hjernetræning, netop sin kliniske baggrund. Hun er selv uddannet cand.mag. i psykologi fra Roskilde Universitet, med speciale indenfor psykiatri.

Hjernecelle - dens aktivitet kan optimeres med EEG neurofeedback

Til hvilke tilstande anvendes EEG-neurofeedback hjernetræning?

 • Hjernerystelse
 • Hjerneskade (traumatisk og blodprop)
 • Koncentrationsproblemer
 • Demens, Alzheimers
 • High performance
 • ADD, ADHD
 • PTSD, Stress
 • Autisme (ASD), Aspergers
 • Multiple skleroses (tidligt forsøgsplan)
Hør mere om forløb

Hvordan foregår EEG-neurofeedback?

Ved timens start får du elektroder på hovedet på netop de områder, der skal have træning. De er fundet ved en stor QEEG-måling til forundersøgelsen. Træningen foregår ved, at du sidder i en stol og ser en film. Enten en film, du selv vælger eller en animationsfilm med en flyvemaskine, som flyver gennem et landskab.

Mens du ser filmen, registrerer elektroderne, om du befinder dig i den optimale mentale tilstand eller ej. Hvis du gør, så belønnes du ved at filmen kører normalt eller ved at flyvemaskinen flyver hurtigt. Hvis ikke, stopper filmen, eller flyvemaskinen går i stå i luften, dog uden at falde ned.

Ved at træne, lærer du at arbejde dig hen imod den optimale måde at bruge din hjerne på. Under koncentration, lærer du at bruge de rigtige steder i hjernen på den rigtige måde.

Videnskabelig dokumentation bliver bedre og bedre

I dag forskes der i EEG-neurofeedback på de største og mest kendte universiteter i verdenen, ex. UCLA.
Det er en veldokumenteret metode. Se referencer nederst på siden.

Se her de 873 forskningsartikler, der omhandler EEG neurofeedback (per juni 2020), i de amerikanske sundhedsmyndigheders database over seriøse forskningsartikler ”PubMed”.

Et europæisk review fra 2018 finder EEG-neurofeedback effektivt i behandling af ADHD, og det er officielt anbefalet af Foreningen af Amerikanske Børnepsykiatere på lige fod med medicin for ADD/ADHD.

Se omtale af EEG-neurofeedback fra Harvard University til forbedring af koncentration.

Klientudtalelse

”Jeg prøvede det, og fandt hurtigt ud af, at jeg fik flyvemaskinen til at flyve ved at slappe HELT af, noget jeg tidligere ikke havde været opmærksom på”, siger REbrain Clinics stifter, Marianne Sandberg, som stadig hjernetræner jævnligt hos Institut for Hjernetræning. ”Det er måden jeg kan holde mit fokus på, nu hvor jeg arbejder på fuld tid efter min hjerneskade.”

Få hjælp nu

Kan alle lave EEG- neurofeedback træning?

Ja.

Hvorfor benytte sig af avanceret EEG- neurofeedback, når der findes billigere former for neurofeedback?

Der findes meget billigt udstyr indenfor neurofeedback. Alt lige fra det simple pandebånd til påsættelse af elektroder, uden forudgående QEEG-måling.

Det særlige for EEG-neurofeedback, er at man inden træning laver en meget detaljeret QEEG-måling med sammenligning op mod normalt fungerende hjerner (Loretta-databasen), på hvert af de 19 forskellige målepunkter på hjernen. Hvis denne måling ikke foretages, kan du risikere, at du ikke ved, om du anstrenger det rigtige sted i hjernen, på den rigtige måde. Ved at bruge EEG-neurofeedback, er du sikker på at blive stoppet, når du gør noget forkert eller uoptimalt, ved at filmen går i sort skærm, eller at animationsflyet stopper.

Hvis din hjernetræning laves uden forudgående QEEG-måling eller baseres på en QEEG måling uden en sammenligning med normalt fungerende hjerner fra Loretta-databasen, kan du i princippet træne forkert eller på en for hjernen skadelig måde. I sidste ende, kan du så få det værre ved hjernetræning.

Derfor er EEG-neurofeedback baseret på forudgående QEEG-måling OG Loretta-databasen, bedre end billigere former for neurofeedback.

Institut for hjernetræning sikrer, at du KUN træner præcis de steder i hjernen, hvor du arbejder uoptimalt og derfor har behov for at ændre noget. Du undgår en dårlig oplevelse, ved at træne det forkerte sted eller på de forkerte bølgelængder. Du undgår at træningen gør mere skade end gavn.

Vi har lavet et partnerskab
med Institut for Hjernetræning
med særtilbud for REbrain-kunder:

først i køen og 10% rabat

Kontakt os i dag og få hjælp nu

Se Institut for Hjernetrænings hjemmeside